Ngày hè thật oi bức cũng như nóng nực.Bạn sẽ phải làm gì để được hết nóng bây giờ?Phương án Đầu tiên nhưng mà bạn nghĩ tới chính là gì?Đa lượng vẫn nên nghĩ tới việc đi lịch biển.

...