FLY như xa như bạn có thể!
Fun, phá hoại phun!
Giúp Nook giải cứu bạn bè của mình từ đê tiện Vua Jellyboo trong niềm vui này điền Á hậu vô tận!
* Hệ thống quest mát
* Ký tự Hilarious và ngốc nghếch
* Cuộc đua bạn bè của bạn lên Google Play ban lãnh đạo
* Kiếm được vui vẻ Google Play thành tựu
* Ghi lại và chia sẻ chạy tốt nhất của bạn
* Sử dụng boost để có được một lợi thế cạnh tranh
* Mua nâng cấp tuyệt vời cho Rồng của bạn
* Hãy thử đống trang phục kỳ quặc
* Lật điều khiển để chơi trái hay thuận tay phải
Phát triển bởi Ghostbox. Được đăng bởi Studios Pedal phải.
NHƯ DRAGON SEASON ON FACEBOOK!