Amazon là sàn thương mại điện tử uy tín số một thế giới gia nhập thị trường Việt Nam cuối năm 2019. Amazon là website bán hàng online thịnh hành tại Mỹ, nơi mà thương nghiệp điện tử đã phát triển từ khâu tiếp thị tới khâu tính sổ và giao nhận. Vì thế có rất nhiều người mua hàng và bán hàng online tin cẩn. Để nhanh chóng bắt đầu kinh doanh online và đưa hàng Việt đến tay hơn 300 triệu khách hàng toàn cầu, hãy đăng ký trương mục bán hàng chuyên nghiệp trên Amazon từ hôm nay.Bên cạnh những lợi. căn bản như thêm sản phẩm mới và kết nối với FBA (Hoàn thiện đơn hàng bời Amazon), đăng kí account bán hàng chuyên nghiệp còn mang đến nhiều quyền lợi đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn:
- MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG bán hàng với ngành hàng hạn chế như sách, nhạc, video, DVD, đặc biệt người bán hàng không bị giới hạn số lượng hàng được bán đi.-TĂNG HIỆU QUẢ BÁN HÀNG với tích hợp Amazon Marketplace giúp nhận ít kinh doanh và thiên hướng người mua trên Amazon phê chuẩn dụng cụ API khác.
-QUẢN LÝ sáng ý hàng lưu kho bằng nguồn dữ liệu, bảng tính và mỏng từ Amazon.
-lôi cuốn NGƯỜI MUA với các chương trình lăng xê, tăng dịp xuất hiện ở vị trí đắc địa của trang chi tiết sản phẩm.

Những đặc quyền độc nhất chỉ dành cho nhà bán hàng khi đăng kí account bán hàng chuyên nghiệp độc quyền trên Amazon.